ACAST PODDTIPS: Ljudministeriet — historien om vår världs ljud

Vår värld är fylld av ljud, men vad vet du egentligen om dem och hur de påverkar ditt liv? Denna veckan tipsar vi om den Ljudministeriet — podcasten som berättar historierna om vår världs ljud.

Timmie Strandberg är kreatören bakom podden Ljudministeriet. Efter sju år av redigerande så kände han att det var dags att testa att stå bakom mikrofonen. Kort därefter föddes podcasten Ljudministeriet. Han kände helt enkelt att det saknades en podcast i Sverige som berättar om ljud på ett nytt och engagerande sätt. Timmie är själv väldigt intresserad av ljud och tror starkt på att det finns fler som är det, om det berättas om på rätt sätt. Efter att första avsnittet hade släppts, insåg han ganska snabbt att han tagit rätt beslut att starta podden.

– Responsen på första avsnittet var otroligt bra! Först då förstod jag att det
fanns fler än jag själv som saknade riktigt välproducerade podcasts. Det
som utmärker min podd är att den har ett helt nytt sätt att berätta på.
Den är engagerade, intensiv, lärorik och underhållande, säger Timmie
Strandberg om sin podd.

Lyssna på Timmies personliga favoritavsnitt här!

--

--

--

For podcasters, for listeners, for advertisers.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Acast: For The Stories.

Acast: For The Stories.

For podcasters, for listeners, for advertisers.

More from Medium

Why you need to be a part of chacha finance ?

The original subscription system in Solcial

Meta-Pebble Brings MachineFi To Mobile

Everything you need to know about Trezor wallets